Archiwum Państwowe w Częstochowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej

Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna w Brzegu

W dniach 11-12 października odbyła się w Brzegu Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna zorganizowana przez Koło Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczyli pracownicy Archiwum Państwowego w Częstochowie Marta i Michał Mszyca, którzy przedstawili prezentację Archiwum, zasobu w tym najpopularniejszych źródeł do badań genealogicznych. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej prezentując swoje dokonania. Archiwum dziękuje organizatorom za zaproszenie.

 

Bezcenne dokumenty Straży Ogniowej przekazane do Archiwum Państwowego w Częstochowie

Dzięki współpracy AP w Częstochowie z jednostką Ratownictwa Wodno-Nurkowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie do Archiwum zostały przekazane bardzo cenne materiały archiwalne Straży Ogniowej w Częstochowie. Na zbiór dokumentów, z których najstarsze pochodzą z II połowy XIX wieku składają się m. in. zdjęcia, projekty techniczne, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, listy członków, spisy inwentarza.

Dokumenty zachowane w wyjątkowo dobrym stanie uzupełnią wiedzę na temat działalności straży oraz historii miasta Częstochowy. Obecnie prowadzone są prace związane z inwentaryzacją archiwaliów i ich zabezpieczeniem, co umożliwi udostępnienie dokumentów przez Archiwum.

 

 

Wystawa

I WOJNA ŚWIATOWA W CZĘSTOCHOWSKICH KOLEKCJACH

W dniu 19 września br. w Muzeum Częstochowskim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy     „I wojna światowa w częstochowskich kolekcjach”. Wystawa, której współorganizatorem jest Archiwum Państwowe w Częstochowie prezentuje zbiory Muzeum Częstochowskiego, materiały archiwalne pochodzące z zasobu AP w Częstochowie odnalezione w wyniku kwerendy oraz eksponaty częstochowskich kolekcjonerów związane z okresem I wojny światowej w regionie częstochowskim. W ekspozycji muzealnej można oglądać m.in. dokumenty pochodzące z zespołów archiwalnych: Akta miasta Częstochowy, Akta gminy Grabówka, Zbiór afiszy i druków z terenu Częstochowy, IV Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.

Wystawę można zwiedzać do końca roku w Muzeum Częstochowskim - sale Ratusza.

 

Chrońmy ślady pamięci – spotkanie z mieszkańcami Koszęcina

10 września w Domu Kultury w Koszęcinie

odbyło się spotkanie pracowników

Archiwum Państwowego w Częstochowie z

mieszkańcami Koszęcina.Temat spotkania

„Chrońmy ślady pamięci” nawiązywał do

akcji „Zostań rodzinnym archiwistą”.W

trakcie spotkania pracownicy Archiwum

Magdalena Warzkiewicz-Gajda, Barbara

Kula, Marta Mszyca i Michał Mszyca

przedstawili prezentacje przygotowane przez

siebie oraz Dyrektora Archiwum Elżbietę

Surmę-Jończyk opisujące rodzinne archiwa

ich zabezpieczanie i metody konserwacji,

historię i zasób Archiwum Państwowego w

Częstochowie w tym zasób dotyczący

Koszęcina i okolic, udostępnianie akt w

pracowni naukowej oraz internecie.

 

100 rocznica wybuchu I wojny światowej

 

Archiwum Państwowe w Częstochowie zaprasza do przeglądania wystawy wirtualnej pt. „Częstochowa w okresie I wojny światowej – dokument archiwalny” związanej z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej. Na 56 skanach prezentujemy najciekawsze dokumenty obrazujące życie mieszkańców w okupowanej przez wojska niemieckie Częstochowie.

Zachęcamy również, do przeczytania artykułu autorstwa Roberta Sikorskiego, który powstał w wyniku przeprowadzonej kwerendy naukowej w zasobie Archiwum.

Galeria wystawy „Częstochowa w okresie I wojny światowej – dokument archiwalny”

Artykuł - R. Sikorski: Materiały archiwalne z lat 1914-1918 z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie

 


Strona 1 z 8

Udostępnianie zasobu

Bazy danych

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwa Rodzinne

 

Urząd Miasta Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy

Wystawy on-line

Biblioteka Narodowa

Odsłon : 143493

Kontakt:

Archiwum Państwowe w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul.Rejtana 13
telefon: +48(34)363-89-31
tel/fax:  +48(34)363-82-31
e-mail:
sekretariat@apczestochowa.pl
pracownianaukowa@apczestochowa.pl
nadzor@apczestochowa.pl