Archiwum Państwowe w Częstochowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej

„Kalendarium przemysłu i rzemiosła do końca XX w. – Częstochowa i okolice”- wykład dla Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej

 

W środę 12 listopada 2014 r. o godzinie 17.00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie na zaproszenie pana Jacka Tomczyka, prezesa Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, wykład poprowadziła Dorota Czech, pracownik Archiwum Państwowego w Częstochowie. Temat wykładu „Kalendarium przemysłu i rzemiosła do końca XX w. – Częstochowa i okolice”.

Podczas wykładu zostały przypomniane działania Archiwum Państwowego  w Częstochowie w zakresie popularyzowania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym. Było      to między innymi zorganizowanie dwóch wystaw: w 1999 roku „Kopalnie i huty Ziemi Częstochowskiej w zbiorach Muzeum i AP w Częstochowie” oraz w roku 2002 „Winiety w zasobie AP w Częstochowie”.

Następnie prelegentka w formie multimedialnej przedstawiła ideę powstania Kalendarium, zawartość oraz sposób gromadzenia informacji. Ogólnie omówiła także akta zakładów przemysłowych przechowywane w Archiwum Częstochowskim, a mogące posłużyć do poszukiwań genealogicznych. Zgromadzeni zostali zaproszeni do Archiwum i korzystania z omawianych akt. Zwróciła się także z prośbą o przekazywanie dokumentów z archiwów rodzinnych, w szczególności fotografii, dotyczących historii przemysłowej naszego regionu, które stanowiłyby dobre uzupełnienie posiadanych przez Archiwum dokumentów.

Wykład został zilustrowany wieloma fotografiami zakładów przemysłowych oraz widoków miasta Częstochowy z XIX i XX w.

 

 

Częstochowa na początku XX wieku. W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej - konferencja

W dniach 17-18 października br. w budynku Instytutu Fizyki  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się konferencja naukowa „Częstochowa na początku XX wieku. W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej”. Konferencja zorganizowana przez Częstochowskie Towarzystwo Naukowe zgromadziła historyków, którzy omawiali w swoich pracach takie zagadnienia jak: życie religijne Częstochowy, życie gospodarcze miasta, szkolnictwo, społeczność żydowska Częstochowy, cmentarze wojenne czy pieniądz zastępczy w okresie I wojny światowej. Wśród prelegentów wystąpił pracownik Archiwum Państwowego w Częstochowie Robert Sikorski, który przedstawił referat pt. „Materiały archiwalne z lat 1914-1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie.

fotografie Marek Nowak

 

Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna w Brzegu

W dniach 11-12 października odbyła się w Brzegu Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna zorganizowana przez Koło Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczyli pracownicy Archiwum Państwowego w Częstochowie Marta i Michał Mszyca, którzy przedstawili prezentację Archiwum, zasobu w tym najpopularniejszych źródeł do badań genealogicznych. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej prezentując swoje dokonania. Archiwum dziękuje organizatorom za zaproszenie.

 

Bezcenne dokumenty Straży Ogniowej przekazane do Archiwum Państwowego w Częstochowie

Dzięki współpracy AP w Częstochowie z jednostką Ratownictwa Wodno-Nurkowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie do Archiwum zostały przekazane bardzo cenne materiały archiwalne Straży Ogniowej w Częstochowie. Na zbiór dokumentów, z których najstarsze pochodzą z II połowy XIX wieku składają się m. in. zdjęcia, projekty techniczne, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, listy członków, spisy inwentarza.

Dokumenty zachowane w wyjątkowo dobrym stanie uzupełnią wiedzę na temat działalności straży oraz historii miasta Częstochowy. Obecnie prowadzone są prace związane z inwentaryzacją archiwaliów i ich zabezpieczeniem, co umożliwi udostępnienie dokumentów przez Archiwum.

 

 

Wystawa

I WOJNA ŚWIATOWA W CZĘSTOCHOWSKICH KOLEKCJACH

W dniu 19 września br. w Muzeum Częstochowskim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy     „I wojna światowa w częstochowskich kolekcjach”. Wystawa, której współorganizatorem jest Archiwum Państwowe w Częstochowie prezentuje zbiory Muzeum Częstochowskiego, materiały archiwalne pochodzące z zasobu AP w Częstochowie odnalezione w wyniku kwerendy oraz eksponaty częstochowskich kolekcjonerów związane z okresem I wojny światowej w regionie częstochowskim. W ekspozycji muzealnej można oglądać m.in. dokumenty pochodzące z zespołów archiwalnych: Akta miasta Częstochowy, Akta gminy Grabówka, Zbiór afiszy i druków z terenu Częstochowy, IV Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.

Wystawę można zwiedzać do końca roku w Muzeum Częstochowskim - sale Ratusza.

 


Strona 1 z 8

Udostępnianie zasobu

Bazy danych

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwa Rodzinne

 

Urząd Miasta Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy

Wystawy on-line

Biblioteka Narodowa

Odsłon : 152094

Kontakt:

Archiwum Państwowe w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul.Rejtana 13
telefon: +48(34)363-89-31
tel/fax:  +48(34)363-82-31
e-mail:
sekretariat@apczestochowa.pl
pracownianaukowa@apczestochowa.pl
nadzor@apczestochowa.pl