Archiwum Państwowe w Częstochowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej
Email Drukuj PDF

Miłość” w Gońcu Częstochowskim

 

Z okazji Dnia Zakochanych obchodzonego 14 lutego Archiwum prezentuje fragmenty Gońca Częstochowskiego, w którym można przeczytać „przykazania miłości” z 1914 r. oraz „przygody” znudzonych pożyciem małżeńskim mężów. Zapraszamy do lektury.

 

Goniec Częstochowski nr 172 z 24.06.1914 r., s. 2, Biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie

 

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

 

 


Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 lutego 2016 roku (czwartek)

Pracownia Naukowa będzie nieczynna.


Za utrudnienia przepraszamy.


 

 

 


 
Email Drukuj PDF

Karnawał w Częstochowie

 

Początek roku to czas karnawału – bale, imprezy i zabawy dla najmłodszych i dorosłych. Archiwum w pierwszej galerii w 2016 roku prezentuje odnalezione przez archiwistów zdjęcia, plakaty i wycinki z Gońca Częstochowskiego związane z karnawałem.

 

 
Email Drukuj PDF

Lekcja historyczno-archiwalna dla Szkolnego Koła Historycznego Gimnazjum nr 3 w Częstochowie

 

Po raz kolejny, 22 stycznia br. w Archiwum Państwowym w Częstochowie została przeprowadzona lekcja historyczno-archiwalna dla uczniów Szkolnego Koła Historycznego z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie – opiekun mgr Lidia Ożóg.

Tym razem przedmiotem lekcji, którą przygotował i przeprowadził archiwista Robert Sikorski były materiały archiwalne związane z pobytem Rosjan w Częstochowie do 1914 roku. Zajęcia polegały na przedstawieniu roli Rosjan w instytucjach działających w Częstochowie oraz życia codziennego mieszkańców Częstochowy w 1893 roku. W lekcji wykorzystano materiały źródłowe- dokumenty pochodzące z zespołów archiwalnych: Akta miasta Częstochowy, Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Częstochowie z lat 1872-1914, Gimnazjum Męskiego w Częstochowie z lat 1882-1918, Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu z lat 1921-1935.

 

 

 

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Konkurs w ramach zadania publicznego „ Wspieranie działań archiwalnych ”

 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „ Wspieranie działań archiwalnych 2016 ”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na przeprowadzenie konkursu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych otrzymała ze środków budżetowych dotację celową w wysokości 900 tys. złotych. Minimalna wysokość pojedynczej dotacji wyniesie 3 tys. złotych, maksymalna 300 tys. Wymagany wkład własny to 10 proc. wnioskowanej kwoty.

Dotacja zostanie udzielona na sprzęt i materiały oraz prace związane z ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych, posiadanych przez wspomniane organizacje. Obejmie w szczególności sprzęt komputerowy, materiały takie jak pudła, teczki czy regały wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Komisja powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oceni m.in. wartość historyczną zgromadzonego zasobu oraz możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

Podmiot który uzyska dotację, będzie zobowiązany do przekazania materiałów do państwowego zasobu archiwalnego w przypadku zakończenia swojej działalności.

Oferty można składać do końca lutego 2016 r.

Szczegółowe materiały informacyjne o konkursie, zasadach i trybie składania wniosków oraz o sposobie i kryteriach ich oceny znajdą się na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: www.archiwa.gov.pl w zakładce „Współpraca, projekty, dotacje”.

 


Strona 1 z 14

Udostępnianie zasobu

Bazy danych

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwa Rodzinne

 

Urząd Miasta Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy

Wystawy on-line

Biblioteka Narodowa

Kultura Dostępna

Kultura Dostępna

Inicjatywa Obywatel

Inicjatywa Obywatel

Menu użytkownika

Odsłon : 272803

Kontakt:

Archiwum Państwowe w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul.Rejtana 13
telefon: +48(34)363-89-31
tel/fax:  +48(34)363-82-31
e-mail:
sekretariat@apczestochowa.pl
pracownianaukowa@apczestochowa.pl
nadzor@apczestochowa.pl