Archiwum Państwowe w Częstochowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej

Cenny nabytek Archiwum Państwowego w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie wzbogaciło swoje zbiory o cenny nabytek – księgę Rady Miasta Częstochowy z lat 1766-1774. Księga tzw. radziecka, która trafiła do antykwariusza Zbigniewa Biernackiego została przekazana do naszego Archiwum i tym samym wzbogaciła zespół archiwalny Akta miasta Częstochowy. Znalezisko tym cenniejsze, że do tej pory zachowały się cztery księgi tego typu, reszta prawdopodobnie uległa zniszczeniu podczas pożaru ratusza w 1809 r. i pożaru Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Księga radziecka zawiera opis spraw, z którym mieszkańcy zwracali się do rady miasta, czyli wszelkie spory i prośby kierowane do ratusza z życia codziennego. Księga stanowi niewątpliwie bardzo cenne źródło do badań nad historią Częstochowy.

 

Informacje prasowe dotyczące księgi:

http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,35271,17300025,Odnalazla_sie_ksiega_radziecka_z_XVIII_w__Nikt_nie.html

Telewizja NTL rozmowa z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Częstochowie

http://www.tvntl.pl/index.php/programy-mainmenu-30/122-gowny-serwis-informacyjny/14417-kurier-28012015

http://katowice.tvp.pl/18744296/5022015-godz-1830

 

 

 

Wykład pracownika Archiwum Państwowego w Częstochowie dla Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego

W dniu 26 stycznia 2015 r. na cyklicznym comiesięcznym spotkaniu członków Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego został wygłoszony referat pt. Pomoc uchodźcom z Warszawy przez Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie po powstaniu w latach 1944-1945 przez pracownika Archiwum Państwowego w Częstochowie Roberta Sikorskiego. Wystąpienie to zostało przygotowane przez prelegenta w związku z 70 – rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i rozwiązania w Częstochowie Armii Krajowej. Po wygłoszeniu referatu nastąpiła ożywiona dyskusja nestorów CzTN-u, którzy opowiadali o pomocy udzielanej ludności zniszczonej Warszawy po powstaniu warszawskim.

 

 

Lekcja historyczno-archiwalna dla Szkolnego Koła Historycznego Gimnazjum nr 3 w Częstochowie

W dniu 20 stycznia br. w Archiwum Państwowym w Częstochowie została przeprowadzona lekcja historyczno-archiwalna dla uczniów Szkolnego Koła Historycznego z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie – opiekun mgr Lidia Ożóg.

Tematem lekcji, którą przygotował i przeprowadził archiwista Robert Sikorski były materiały archiwalne z lat 1914-1918 z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie. Zajęcia polegały na przedstawieniu problemów, z jakimi spotykali się mieszkańcy Częstochowy i okolic w okresie I wojny światowej. W lekcji wykorzystano materiał źródłowy- dokumenty pochodzące z zespołu archiwalnego Akta miasta Częstochowy z lat 1759 – 1948.

 

Lekcje archiwalne dla uczniów i gimnazjalistów

W dniach 19, 21 i 24 listopada 2014 r. w Archiwum Państwowym w Częstochowie zostały przeprowadzone lekcje archiwalne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Marcina Szancera  w Częstochowie oraz Gimnazjum Nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie.Celem przeprowadzonych lekcji było przedstawienie historii miasta Częstochowy na podstawie dokumentów pochodzących z zasobu Archiwum. Uczniowie poprzez kontakt z źródłami historycznymi otrzymali informację dotyczące najważniejszych wydarzeń z dziejów miasta i okolic. Dodatkowo wizyta w magazynach Archiwum i w miejscu udostępniania akt pozwoliły na przedstawienie codziennej pracy archiwistów.

Zajęcia przygotował i przeprowadził Robert Sikorski przy współudziale Doroty Czech.

 

„Kalendarium przemysłu i rzemiosła do końca XX w. – Częstochowa i okolice”- wykład dla Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej

 

W środę 12 listopada 2014 r. o godzinie 17.00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie na zaproszenie pana Jacka Tomczyka, prezesa Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, wykład poprowadziła Dorota Czech, pracownik Archiwum Państwowego w Częstochowie. Temat wykładu „Kalendarium przemysłu i rzemiosła do końca XX w. – Częstochowa i okolice”.

Podczas wykładu zostały przypomniane działania Archiwum Państwowego  w Częstochowie w zakresie popularyzowania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym. Było      to między innymi zorganizowanie dwóch wystaw: w 1999 roku „Kopalnie i huty Ziemi Częstochowskiej w zbiorach Muzeum i AP w Częstochowie” oraz w roku 2002 „Winiety w zasobie AP w Częstochowie”.

Następnie prelegentka w formie multimedialnej przedstawiła ideę powstania Kalendarium, zawartość oraz sposób gromadzenia informacji. Ogólnie omówiła także akta zakładów przemysłowych przechowywane w Archiwum Częstochowskim, a mogące posłużyć do poszukiwań genealogicznych. Zgromadzeni zostali zaproszeni do Archiwum i korzystania z omawianych akt. Zwróciła się także z prośbą o przekazywanie dokumentów z archiwów rodzinnych, w szczególności fotografii, dotyczących historii przemysłowej naszego regionu, które stanowiłyby dobre uzupełnienie posiadanych przez Archiwum dokumentów.

Wykład został zilustrowany wieloma fotografiami zakładów przemysłowych oraz widoków miasta Częstochowy z XIX i XX w.

 

 


Strona 1 z 9

Udostępnianie zasobu

Bazy danych

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwa Rodzinne

 

Urząd Miasta Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy

Wystawy on-line

Biblioteka Narodowa

Odsłon : 177077

Kontakt:

Archiwum Państwowe w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul.Rejtana 13
telefon: +48(34)363-89-31
tel/fax:  +48(34)363-82-31
e-mail:
sekretariat@apczestochowa.pl
pracownianaukowa@apczestochowa.pl
nadzor@apczestochowa.pl