Archiwum Państwowe w Częstochowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej

Lekcja historyczno-archiwalna dla Szkolnego Koła Historycznego Gimnazjum nr 3 w Częstochowie

W dniu 20 stycznia br. w Archiwum Państwowym w Częstochowie została przeprowadzona lekcja historyczno-archiwalna dla uczniów Szkolnego Koła Historycznego z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie – opiekun mgr Lidia Ożóg.

Tematem lekcji, którą przygotował i przeprowadził archiwista Robert Sikorski były materiały archiwalne z lat 1914-1918 z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie. Zajęcia polegały na przedstawieniu problemów, z jakimi spotykali się mieszkańcy Częstochowy i okolic w okresie I wojny światowej. W lekcji wykorzystano materiał źródłowy- dokumenty pochodzące z zespołu archiwalnego Akta miasta Częstochowy z lat 1759 – 1948.

 

Lekcje archiwalne dla uczniów i gimnazjalistów

W dniach 19, 21 i 24 listopada 2014 r. w Archiwum Państwowym w Częstochowie zostały przeprowadzone lekcje archiwalne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Marcina Szancera  w Częstochowie oraz Gimnazjum Nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie.Celem przeprowadzonych lekcji było przedstawienie historii miasta Częstochowy na podstawie dokumentów pochodzących z zasobu Archiwum. Uczniowie poprzez kontakt z źródłami historycznymi otrzymali informację dotyczące najważniejszych wydarzeń z dziejów miasta i okolic. Dodatkowo wizyta w magazynach Archiwum i w miejscu udostępniania akt pozwoliły na przedstawienie codziennej pracy archiwistów.

Zajęcia przygotował i przeprowadził Robert Sikorski przy współudziale Doroty Czech.

 

„Kalendarium przemysłu i rzemiosła do końca XX w. – Częstochowa i okolice”- wykład dla Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej

 

W środę 12 listopada 2014 r. o godzinie 17.00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie na zaproszenie pana Jacka Tomczyka, prezesa Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, wykład poprowadziła Dorota Czech, pracownik Archiwum Państwowego w Częstochowie. Temat wykładu „Kalendarium przemysłu i rzemiosła do końca XX w. – Częstochowa i okolice”.

Podczas wykładu zostały przypomniane działania Archiwum Państwowego  w Częstochowie w zakresie popularyzowania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym. Było      to między innymi zorganizowanie dwóch wystaw: w 1999 roku „Kopalnie i huty Ziemi Częstochowskiej w zbiorach Muzeum i AP w Częstochowie” oraz w roku 2002 „Winiety w zasobie AP w Częstochowie”.

Następnie prelegentka w formie multimedialnej przedstawiła ideę powstania Kalendarium, zawartość oraz sposób gromadzenia informacji. Ogólnie omówiła także akta zakładów przemysłowych przechowywane w Archiwum Częstochowskim, a mogące posłużyć do poszukiwań genealogicznych. Zgromadzeni zostali zaproszeni do Archiwum i korzystania z omawianych akt. Zwróciła się także z prośbą o przekazywanie dokumentów z archiwów rodzinnych, w szczególności fotografii, dotyczących historii przemysłowej naszego regionu, które stanowiłyby dobre uzupełnienie posiadanych przez Archiwum dokumentów.

Wykład został zilustrowany wieloma fotografiami zakładów przemysłowych oraz widoków miasta Częstochowy z XIX i XX w.

 

 

Częstochowa na początku XX wieku. W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej - konferencja

W dniach 17-18 października br. w budynku Instytutu Fizyki  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się konferencja naukowa „Częstochowa na początku XX wieku. W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej”. Konferencja zorganizowana przez Częstochowskie Towarzystwo Naukowe zgromadziła historyków, którzy omawiali w swoich pracach takie zagadnienia jak: życie religijne Częstochowy, życie gospodarcze miasta, szkolnictwo, społeczność żydowska Częstochowy, cmentarze wojenne czy pieniądz zastępczy w okresie I wojny światowej. Wśród prelegentów wystąpił pracownik Archiwum Państwowego w Częstochowie Robert Sikorski, który przedstawił referat pt. „Materiały archiwalne z lat 1914-1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie.

fotografie Marek Nowak

 

Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna w Brzegu

W dniach 11-12 października odbyła się w Brzegu Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna zorganizowana przez Koło Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczyli pracownicy Archiwum Państwowego w Częstochowie Marta i Michał Mszyca, którzy przedstawili prezentację Archiwum, zasobu w tym najpopularniejszych źródeł do badań genealogicznych. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej prezentując swoje dokonania. Archiwum dziękuje organizatorom za zaproszenie.

 


Strona 1 z 8

Udostępnianie zasobu

Bazy danych

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwa Rodzinne

 

Urząd Miasta Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy

Wystawy on-line

Biblioteka Narodowa

Odsłon : 170324

Kontakt:

Archiwum Państwowe w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul.Rejtana 13
telefon: +48(34)363-89-31
tel/fax:  +48(34)363-82-31
e-mail:
sekretariat@apczestochowa.pl
pracownianaukowa@apczestochowa.pl
nadzor@apczestochowa.pl